loading

Pohádky tisíce a jedné noci

AuthorAdmin

Readers ratings: Not rated yet

Pohádky tisíce a jedné noci

Všechny pohádky a příběhy Tisíce a jedné noci jsou vypravovány během tzv. rámcového příběhu, jehož hlavními postavami jsou král Šahriár a dívka jménem Šahrazád. Šahriár byl kdysi oklamán svou manželkou, která se v době jeho nepřítomnosti milovala se svými otroky. Nechal ji i otroky popravit a zanevřel na ženy, o kterých byl přesvědčen, že žádná z nich nevydrží být v manželství věrná. Oženil se proto každý den s jednou pannou, strávil s ní noc, zbavil ji panenství a ráno ji nechal popravit. Po třech letech tak nezbylo v jeho městě žádné děvče, se kterým by se mohl oženit. Když Šahrijár nakázal svému vezírovi (Šahrazádinu otci) aby mu přivedl další dívku, marně a se strachem z krále bloudil vezír městem. Když přišel domů, poznala jeho dcera, že má starosti. Otec jí vše vypověděl a ona se nabídla, že se stane královou další ženou. Její otec s tím nesouhlasil, ale Šahrazád se nedala odradit. Požádala však svou sestru, ať jejím jménem požádá krále, zdali mu večer smí vyprávět příběh. Šahrijár souhlasil a tak Šahrazád vyprávěla králi po dobu tisíce a jedné noci příběhy, které byly tak dlouhé, že nikdy nekončily se svítáním, přičemž král byl vždy zvědav na pokračování. Když Šahrazád své vyprávění, během kterého porodila králi tři syny, dokončila, nechal jí Šahrijár pro její moudrost, věrnost a lásku k němu na živu.

Dílo obsahuje následující pohádky:

- Povídka o králi Šáhrijáru a Šáhzemánovi
- Pohádka o nevinně a uvězněném vezíru
- Dva princové a kouzelný pták
- Povídka o provazníku Hassan-Alhabbalovi
- Poživatel opia
- Kupec a duch
- Dobročninný obchodník
- Abdallah ze země a Abdallah z moře
- Vůl a osel

==============

Toto dílo podléhá licenci pro nekomerční využití a je na Internetu ke stažení zdarma z různých zdrojů, čehož jsme si plně vědomi a licenci Creative Commons nebo jinou, pod kterou toto dílo spadá, respektujeme. Protože ale na stránkách BeBookStar.com nelze distribuovat díla zdarma, bude veškerý zisk z prodeje tohoto díla využit pro podporu nezávislých autorů nebo na projekty mající za cíl zvýšit úroveň sečtělosti dětí. Zisk nebude využit na rozvoj stránek BeBookStar.com!