loading

Category

Film and theater

Jau trádadá

Jiří Odvárka Biography Other

Sedmdesátá a osmdesátá léta dvacátého století v Praze. Originální popis atmosféry těchto dvou dekád pohledem řadového člena Souboru písní a tanců.

William Shakespeare - Hamlet

AuthorAdmin Drama History

Kdy by neznal tento příběh. Slavná tragédie pojednávající o jednom dánském královském rodu, jedna z nejznámějších divadelních her historie.